ilai design plats

Bortsett från vårt standardproduktsortiment har vi expertis att specialanpassa produkter för att möta kundens krav och egenutvecklade specifikationer hos IDP (Ilai Design Plats). Vårt team arbetar kontinuerligt mot bättre produktdesign och nya produktinnovationer.


New Product Idea?

Dear Customer

By choosing our products you have contributed to a healthy and sustainable environment. If you want us take it to next step, please share your innovative ideas to come up with new consumer products using our raw materials. 

If you share the new product idea with us, and our team of (IDP) Ilai Design Plats experts will see if we can transform your idea or vision into a Ilai's product

Skicka ett e-postmeddelande till oss på info@ilai.se för ytterligare förfrågningar.